Ngày 23-7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên, nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm năm (2006-2010), mục tiêu phấn đấu 2011-2015; thực hiện chiến lược cải cách tư pháp và tiến hành đại hội đảng các cấp tỉnh Hưng Yên.

Read more “Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới thăm và làm việc tại công ty TNHH 4P”

Báo chí viết về 4P

4P – Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực điện tử

Trong suốt 9 năm hoạt động, 4P (Four P) luôn gắn liền hiệu quả sản xuất kinh doanh với lợi ích cộng đồng, coi đó là mục tiêu để tồn tại và phát triển. 4P không chỉ tạo được tiếng vang trong cộng đồng doanh nghiệp trong nước, mà còn khẳng định được năng lực trước cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Read more “Báo chí viết về 4P”