⚠️⚠️ Công ty 4P Electronics tuyển dụng ⚠️⚠️
📢 Vị trí: công nhân An toàn lao động & phòng cháy chữa cháy
📢 Thời gian làm việc: chỉ làm hành chính tăng ca (làm nhiều t7, CN)
📢 Lương: 7-8 triệu/ tháng

Read more “Công ty 4P Electronics tuyển dụng: công nhân An toàn lao động & phòng cháy chữa cháy”

Ngày 04-09-2013 vừa qua, Công ty TNHH 4P phối hợp cùng Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Hưng Yên tổ chức thành công buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Nhà máy Điện Tử 4P.

Read more “Công ty TNHH 4P tổ chức tập huấn, diễn tập công tác PCCC thường niên 2013”