Trong nhịp sống hiện đại, luyện tập thể dục thể thao được xem là phương pháp giúp giữ gìn sức khỏe tốt. Đồng thời, được sự quan tâm của Ban lãnh đạo công ty, Ban chấp hành Công đoàn nên phong trào văn hóa, TDTT trong CBNV tại 4P ngày càng phát triển và nhân rộng trong toàn công ty, thu hút được đông đảo CBNV tham gia, tạo không khí vui tươi phấn khởi, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, xây dựng nếp sống lành mạnh trong toàn công ty.

Read more “Đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao ở 4P 2017”

Ngày 27 tháng 3 năm 1946, Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập Nha Thanh niên và Thể dục. Dịp này, Bác kêu gọi toàn dân tập thể dục, bởi “Mỗi một người dân yếu ớt tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên, luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”.

Read more “Phong trào thể dục – thể thao trong toàn công ty đang dần lớn mạnh 2012”