By Limited Company 4P / Bản tin 4P / / 0 Comments

Công ty TNHH 4P – doanh nghiệp nội địa duy nhất cung cấp bản mạch điện tử cho LGE tại Việt Nam, đã đáp ứng được những yêu cầu nghiêm ngặt nhất của đối tác, từ quy trình quản lý, đến máy móc, con người, nhà xưởng… Với 4P, đó còn là yêu cầu bắt buộc của chính mình.

Read more “Vì sao Công ty 4P được LG chọn làm nhà cung cấp bản mạch điện tử”