Báo chí viết về 4P

4P – Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực điện tử

Trong suốt 9 năm hoạt động, 4P (Four P) luôn gắn liền hiệu quả sản xuất kinh doanh với lợi ích cộng đồng, coi đó là mục tiêu để tồn tại và phát triển. 4P không chỉ tạo được tiếng vang trong cộng đồng doanh nghiệp trong nước, mà còn khẳng định được năng lực trước cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Read more “Báo chí viết về 4P”