STT

Giải thưởng

Đơn vị cấp

Thời gian

1

Bằng khen doanh nghiệp đã có thành tích nộp thuế trước thời hạn vào kho bạc nhà nước từ 2 tỷ đồng trở lên.

UBND thành phố Hải Phòng

10/02/2004

2

Bằng khen nhà cung cấp xuất sắc

Công ty  LG Việt Nam

10/2005

3

Bằng khen doanh nghiệp đã có thành tích  trong việc chấp hành tốt chính sách thuế năm 2005

Bộ trưởng Bộ Tài chính

05/2006

4

Cúp vàng phố Hiến

UBND tỉnh Hưng Yên

3/2006

5

Bằng khen doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong việc chấp hành tốt chính sách thuế năm 2006

UBND tỉnh Hưng Yên

7/2007

6

Giải thưởng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất  Việt Nam năm 2007

VNR

2007

7

Bằng khen doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong việc chấp hành tốt chính sách thuế năm 2011 2010 2009 2008 2007

UBND tỉnh Hưng Yên

8/2012

8

Chứng chỉ thành viên của tổ chức IPC ( hiệp hội các nhà sản xuất công nghiệp trên thế giới)

Tổ chức quốc tế IPC

( trụ sở chính tại Mỹ)

9/2008

9

 

Chứng chỉ quản lí chất lượng ISO 9001:2008 và quản lý môi trường ISO 14001: 2004

 

Lần 1: năm 2005

 

Lần 2: tái chứng nhận năm 2008

 

2005

2008