Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Nhật Bản, ngày 20 – 03 – 2014 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức buổi Hội thảo “Bí quyết để thành công trong môi trường đa văn hóa ‘’

Read more “Tham gia tọa đàm tại Hội thảo “BÍ QUYẾT ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA””

Được sự nhất trí của Ban Giám Đốc Công ty, Ban chấp hành Công đoàn công ty TNHH 4P đã tổ chức đi nghỉ mát cho toàn bộ CBCNV tại Khu du lịch biển Hải Hòa – Tĩnh Gia từ ngày 04/08/2012 đến ngày 06/08/2012 Read more “Tổ chức cho cán bộ công nhân viên nghỉ mát nhân dịp hè năm 2012”

Ngày 27 tháng 3 năm 1946, Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập Nha Thanh niên và Thể dục. Dịp này, Bác kêu gọi toàn dân tập thể dục, bởi “Mỗi một người dân yếu ớt tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên, luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”.

Read more “Phong trào thể dục – thể thao trong toàn công ty đang dần lớn mạnh 2012”