Được sự nhất trí của Ban Giám Đốc Công ty, Ban chấp hành Công đoàn công ty TNHH 4P đã tổ chức đi nghỉ mát cho toàn bộ CBCNV tại Khu du lịch biển Hải Hòa – Tĩnh Gia từ ngày 04/08/2012 đến ngày 06/08/2012 Read more “Tổ chức cho cán bộ công nhân viên nghỉ mát nhân dịp hè năm 2012”

Đã theo thông lệ, ngày 15 hàng tháng là ngày mà BCH Công đoàn Công ty TNHH 4P tổ chức kỷ niệm ngày sinh của những CBCNV có ngày sinh trong tháng. Đây là một trong những hoạt động thường kỳ của BCH Công đoàn 4P, qua đó thể hiện được sự quan tâm của lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể đến đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho người lao động trong Công ty.

Read more “Liên hoan mừng sinh nhật các cán bộ, nhân viên có ngày sinh trong tháng 9 – 2012”