Ngày 23-7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên, nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm năm (2006-2010), mục tiêu phấn đấu 2011-2015; thực hiện chiến lược cải cách tư pháp và tiến hành đại hội đảng các cấp tỉnh Hưng Yên.

Read more “Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới thăm và làm việc tại công ty TNHH 4P”