⚠️⚠️ Công ty 4P Electronics tuyển dụng ⚠️⚠️
📢 Vị trí: công nhân An toàn lao động & phòng cháy chữa cháy
📢 Thời gian làm việc: chỉ làm hành chính tăng ca (làm nhiều t7, CN)
📢 Lương: 7-8 triệu/ tháng

Read more “Công ty 4P Electronics tuyển dụng: công nhân An toàn lao động & phòng cháy chữa cháy”