Tham gia tọa đàm tại Hội thảo “BÍ QUYẾT ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA”

Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Nhật Bản, ngày 20 – 03 – 2014 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức buổi Hội thảo “Bí quyết để thành công trong môi trường đa văn hóa ‘’

Một số hình ảnh của buổi giao lưu
Tham gia hội thảo này trong vai trò một diễn giả, Công ty TNHH 4P đã chia sẻ những khác biệt trong thói quen, văn hóa giữa các quốc gia, đặc biệt là Việt Nam-Nhật Bản, cũng như kinh nghiệm sau hơn 14 năm hoạt động và hợp tác với các tập đoàn lớn từ khắp các quốc gia trên toàn thế giới, nhất là kinh nghiệm để hợp tác thành công với các doanh nghiệp Nhật Bản.
Đại diện công ty TNHH 4P – Bà Nguyễn Kim Oanh – Phó Phòng HCNS & Quan Hệ Công Chúng

Cũng trong buổi tọa đàm, Công ty 4P cũng chia sẻ cách thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững – nền tảng cho việc phát triển trong môi trường kinh doanh đa văn hóa.