Với sự hỗ trợ của Dự án JICA – HaUI, sáng 12/10/2012, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp cùng Công ty TNHH 4P tổ chức buổi hội thảo về công việc và các yêu cầu kỹ năng tại Công ty TNHH 4P.

Read more “Chia sẻ định hướng nghề nghiệp với sinh viên trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội:”