Ngày 02-11-2012, Công đoàn Công ty TNHH 4P đã tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Khóa III, Nhiệm kỳ 2012-2014. Đại hội của “Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển” đã kết thúc tốt đẹp. Read more “Tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ III – 2012”