Bất kỳ ai cũng đều ấp ủ ít nhất một ước mơ và khát khao thực hiện được ước mơ ấy. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ điều kiện để có được một con đường bằng phẳng, thênh thang đi đến ước mơ một cách trọn vẹn. Cần lắm những đôi tay đưa ra để tiếp sức cho những mơ trở thành sự thật! Read more “Lễ trao học bổng “4P- Tiếp sức những ước mơ“”